Tarotpraktijk Aiwendil

 

 

HomeAgendaHistorieInfoF.A.QOver mijContact

 


HISTORIE EN UITLEG

HISTORIE

UITLEG

Historie van het tarot.

De herkomst van de tarotkaarten is eigenlijk onbekend en is even raadselachtig als de beelden zelf. De beelden op de 22 kaarten van de Grote Arcana bevatten allerlei visuele verwijzingen naar oude religies en spirituele gebruiken. Er zijn zelfs vermoedens dat de 22 Grote Arcana overeen komen met de Kabbalistische betekenis van de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, op de Aleister Crowley tarot zijn inderdaad naast de omschrijving op de kaarten zelf Hebreeuwse tekens te vinden. Dat zou er op duiden dat de 22 kaarten van de Grote Arcana veel ouder is dan de overige 56 kaarten. Het is ook mogelijk dat de Hofkaarten en de Kleine Arcana op een andere plek zijn ontwikkeld en dat deze pas later, waarschijnlijk in de vroege Middeleeuwen in Midden-Europa zijn toegevoegd aan de Grote Arcana.
Een andere theorie is dat het gehele spel zijn oorsprong in India heeft, aangezien de symbolen van de kaarten ook attributen van Indiase goden zijn. Dit wordt versterkt door de interessante gelijkenis die de vier hoofdsymbolen van de Kleine Arcana (staven, zwaarden, munten en bekers) hebben met de attributen van de oppergod Ardhanari. Maar meer dan deze veronderstellingen hebben we helaas niet.

In het begin van de 13e eeuw zijn alle sporen die naar de oorsprong van het spel kunnen wijzen, verdwenen omdat in die tijd alle Tarot kaartspelen volgens de wet werden verboden. De Kerk was er namelijk van overtuigd dat het duivels was en moest worden uitgeroeid. Een ander sterk vermoeden van het verbod van de Kerk op de tarot is omdat men het Graalverhaal hiermee zou uitbeelden, het best bewaarde geheim allertijden dat Maria Magdalena de vrouw of partner van Christus was en hoogstwaarschijnlijk zijn kind droeg bij zijn kruisiging.
De paus heeft recentelijk toegegeven dat een van zijn voorgangers in 1300 per ongeluk een vrouw van lichte zeden verward had met Maria Magdalena. Één ding is wel zeker, na de vlucht van Maria Magdalena met haar dochter, naar men aanneemt, naar en door Europa, is er systematisch meer jacht gemaakt op vrouwelijke kracht en intelligentie, waaruit later vermoedelijk ook de heksenjachten zijn ontstaan. De uitroeiing van de bloedlijn van Christus (Sang-real/ San-greal) zou nooit gelukt zijn. In 1240 is tijdens de Synode van Worchester een ‘spel van de koning en de koningin’ genoemd, hoogstwaarschijnlijk wel het tarotspel of liever het Graalverhaal in kaartvorm.
Het verbod op kaartspelen had echter niet het effect waarop men gehoopt had. Het Tarotspel verdwijnt in de zigeunercircuit en werd daar gebruikt om aan waarzeggerij te doen. In een later stadium wordt het omgezet in een kaartspel waarmee je kunt spelen. Dit spel wordt in Oostenrijk nog veel gespeeld: het bestaat uit de 56 kaarten van de hofkaarten en Lage/ Kleine Arcana. Ondanks de veranderingen is de essentie van het tarotspel altijd bewaard gebleven.

Door de eeuwen heen, in verschillende landen met verschillende beelden en ideeën ontwikkelen de kaarten zich verder tot rond ca. 1760. In die tijd is het basisdeck ontstaan waar we nu mee werken. Het oudste deck van Nederlandse bodem stamt uit rond 1370 en heeft veel weg van het gewone kaartspel zo als we het nu kennen. In 1910 komt de uitgave van het bekende Rider Waite Tarot door Arthur Edward Waite. Daarna volgden er velen waarvan het bekendste deck en de hier afgebeelde kaarten van Aleister Crowley (begin 1900), en dat van Madam Lenormand. Dit laatste deck is een combinatie van het tarot en de gewone speelkaarten en wordt dus veelal gebruikt om de toekomst te voorspellen.
Het was tot 1945 in Engeland in ieder geval verboden om in het openbaar tarot te leggen. Men neemt wel aan dat het woord 'tarot' is ontstaan uit een samenvoeging van twee Egyptische woorden: 'tar' (weg of pad) en 'R-O' (koninklijk), maar de 8 combinaties van de 4 afzonderlijke letters geven talloze aanwijzingen over de vermoedelijke herkomst.

Uitleg over het tarot.

Het tarotspel is al heel oud en werd in de 18e en de 19e eeuw gebruikt om de toekomst te voorspellen. De filmindustrie heeft hier gretig op ingespeeld waardoor de tarot de naam gekregen heeft dat men hiermee enkel de toekomst kan voorspellen. Dit is echter niet waar.
Het oorspronkelijke idee achter de kaarten is om meer inzicht te geven in jouw persoonlijkheid. Het merendeel van de mensen die tegenwoordig tarot leest, gebruikt dan ook om te helpen inzicht te krijgen in jouw leven, bijvoorbeeld hoe in het leven en hoe je met situaties omgaat. Aleister Crowley noemde tarot leggen dan ook de spiegel van de ziel.

Het tarot is een kaartenset die bestaat uit 78 kaarten, ook wel het deck genoemd. Een deck is opgebouwd uit drie delen met ieder hun eigen betekenis: de grote Arcana, hofkaarten en de kleine Arcana.

1. De grote/hoge Arcana: bestaat uit 22 kaarten die in 22 stappen het leven uitbeelden. Het begint en eindigt met de Dwaas, oftewel kaart nul. De Dwaas staat voor het pasgeboren kind en voor de mens op zijn sterfbed. De 21 kaarten die daartussen liggen zijn drie keer een serie van zeven kaarten die verschillende fases van het leven beschrijven. Kaart 1 is de Magiër, die staat voor het kind dat leert dat hij een mens is. Kaart 21 is het universum en voor de oude wijze die hun leven overziet en klaar is om aan iets nieuws te beginnen. Alle andere kaarten geven de fases aan die daartussen zitten.

2. De hofkaarten: Dit zijn 16 kaarten die koningen en koninginnen, prinsen en prinsessen vertegenwoordigen. Ze staan elk voor een karaktereigenschap in de mens. Zo is er de optimist, de held op sokken, de geboren leider, de onderzoeker.
Daarnaast ook kwaliteiten als gemoedelijkheid, nieuwsgierigheid, je eigen kracht kennen, en dergelijke.

3. De kleine/lage Arcana: bestaat uit 40 kaarten die staan voor het leven van alledag. Zij symboliseren alle aspecten van het leven, zoals teleurstellingen, geluk, voorzichtigheid en dergelijke.

De hofkaarten en de kleine Arcana zijn onderverdeeld in vier groepen: de staven, de bekers of de bokalen, de zwaarden, en de munten, pentakels of schijven. Elke van deze groep geeft een aspect van het leven aan:
1. De staven staan voor energie die wij in het leven hebben.
2. De bekers/ bokalen staan voor de emotionele zaken in het leven.
3. De zwaarden staan voor het denken, de rationele zaken van het leven.
4. De munten/ schijven/ pentagrammen staan voor de zaken die je kunt vergaren, zoals bijvoorbeeld materiële zaken, en ook levenswijsheid en kennis.

Door een aantal kaarten uit het deck neer te leggen in een specifiek patroon, een legging, kan er inzicht worden verkregen in wat er speelt. De leggingen zijn een manier om iets wat in het onderbewustzijn speelt, zichtbaar te maken. Dit wordt gedaan door de betekenis van de individuele kaarten te bespreken en verbanden te leggen tussen kaarten en hun plek in het legpatroon. Op deze manier wordt duidelijk wat er speelt of waar het om gaat in het probleem. Doordat situaties duidelijk worden, kan er naar gekeken worden en zo kan het probleem worden opgelost. Het is dus niet zo dat de tarotkaarten het probleem wegnemen; ze geven je echter wel handvaten om zelf met de situatie of het probleem aan de slag te gaan.
Het is trouwens niet zo dat er vandaag de dag helemaal geen voorspellingen meer worden gedaan met het tarot. Vooral het Lenormand-kaartspel wordt veel gebruikt om aan waarzeggerij te doen, een gewoon kaartspel dat met name door zigeuners hiervoor is gebruikt de afgelopen eeuwen.

(TERUG)