Tarotpraktijk Aiwendil

 
HomeAgendaHistorieInfoF.A.QOver mijContact  

 

Veelgestelde vragen.

ALGEMENE VRAGEN:

Is Tarot leggen gevaarlijk?
Nee, tarot wordt nog wel eens genoemd als zijnde een occulte praktijk, maar dat in zeker niet het geval. Wel is het zo, dat je alles in het leven goed of slecht kan maken, bijvoorbeeld: een broodmes kan je gebruiken om brood of vlees mee te snijden maar ook om iemand ermee te vermoorden; dat maakt het mes niet slecht, enkel de persoon die het gebruikt voor verkeerde doeleinden. Ik maak tijdens het lezen van de kaarten gebruik van engelkrachten. Ik vraag de goede krachten om mij en de persoon die mij om consult vraagt, te beschermen en mij te begeleiden.

(TERUG)

Kun je met tarot de toekomst voorspellen?
Ja, het zou kunnen maar ik doe het niet. Ik ben er namelijk van overtuigd dat, er hoewel een aantal dingen vast liggen in het leven, we door onze vrije wil zelf bepalen hoe we deze punten bereiken en wanneer. We kunnen dus steeds door onze daden het leven en de toekomst beïnvloeden. Voor mij zit er dus geen meerwaarde aan het doen van voorspellingen; alleen dan dat het (valse) hoop kan geven en dat  mensen dus als een gek allemaal dingen gaan doen om de voorspelling te laten uitkomen. Wat ik wel doe is mensen inzicht geven in dingen die de komende tijd gaan spelen in je leven. Dat zijn de dingen waarvan de hogere macht vindt dat je ze mag en kan leren. 

(TERUG)

Wat kan tarot voor mij betekenen?
Tarot geeft je de mogelijkheid om meer inzicht in de situatie of in jezelf te krijgen. Wanneer de situaties duidelijker zijn, kun je beter de opties bekijken en dus makkelijker bepalen wat voor jou belangrijk is.

(TERUG)

Gebruik jij een gave en zo ja, welke?
Ja, ik gebruik regelmatig tijdens mijn sessies mijn gaven. Ik heb de gave van heldervoelendheid, helderhorendheid. Verder heb ik contact met genezijde oftewel met overledenen, en doe ik aan healing en aura reading. Een aura is het kleur-energieveld dat elke persoon om zich heen heeft. Dat energieveld kan verstoord worden door blokkades op emotioneel of fysiek niveau dus door heftige emoties of ziekte. Daarnaast heb ik een groot aantal cursussen en opleidingen gedaan waarbij ik heb geleerd met energie te werken en om mensen te helpen bij meditatie en grondingsoefeningen - een gronding is simpelweg contact maken met de kracht van de aarde door bijvoorbeeld te bedenken dat je een anker uitgooit of wortels in de grond laat groeien en gevoed wordt door die wortels.

(TERUG)

Werk jij met gidsen?
Ja, ik werk met drie verschillende vormen van gidsen

1. Engelengids: Dit zijn hele oude zielen of engelen die me helpen bij het contact maken met overledenen. Zij fungeren letterlijk als tolken. Je moet je voorstellen dat ik als je contact maakt met voorouders dat in niet altijd bekend ben met omgangsvormen en gebruiken van hun cultuur of tijdperk, de engelgidsen helpen mij om deze personen op gepaste manier te woord te staan. Soms komt het ook voor dat een voorouder of overleden niet zelf wil of kan komen, de engelgidsen doen dan voor hen het woord. 

2. Gewone gids: Dit zijn overleden mensen die besloten hebben anderen te helpen; vaak is dit een ziel die je kent uit een vorig leven en/of is het bijvoorbeeld een voorouder. Het kan ook iemand zijn die een verbintenis heeft met jouw of je familie. Iemand die de familie een warm hart toe draagt of iemand die de familie pijn of onheil heeft aangedaan. Als laatst kan het iemand zijn die gewoon jouw wil helpen. De overeenkomst met deze gidsen is dat ze hier zijn om ons te helpen welke rede zij daar ook voor hebben. 

Je krijgt trouwens allemaal een zo'n gids mee bij je geboorte. Deze gids blijft je hele leven bij je. Het kan zijn dat je in een bepaalde periode meer gidsen nodig hebt of dat er iets is waarbij de gids een tijdje op de achtergrond blijft en een andere gids jouw laat helpen.

3. Kosmische energieën:  Dis is wat moeilijker uit te leggen. Het zijn geen echte wezens het zijn meer de energieën van de natuur, de ruimte en de andere dementi's. Iedereen geeft energie af aan zijn omgeving, ik kan door mijn gave energie oppikken, ik doe dat dus ook met energie die vrij komt uit andere levende wezens dan de mens, dieren, planten enzovoort. Deze energie geeft me informatie over hoe de kosmos reageert om onze aanwezigheid op de aarde. Ik kan door het aanvoelen van veranderingen in deze energie voelen of het proces waar ik me bezig ben goed is voor de cliënt. 

 

Het land van mijn voorouders

(TERUG)

VOOROUDER-VRAGEN:

Wie zijn mijn voorouders?
Een voorouder is een persoon van wie je afstamt, en die meer dan drie generaties van jou verwijderd is. Het zijn dus de mensen waar jij als individu van afstamt. Deze voorouders kunnen afkomstig zijn uit andere gebieden dan waar jij nu woont. Ze zijn echter wel onderdeel van je. Hun genen en hun tradities zijn bepalend voor wie jij nu op dit moment bent in je leven.

Hoe beïnvloeden mijn voorouders mijn huidige leven?
Doordat er in families vaak onbesproken wetten zijn die generatie op generatie worden overgedragen, zijn jouw voorouders dus van invloed op hoe jij omgaat met situaties en hoe jij dingen ervaart en er mee omgaat. Jouw voorouders hebben vaak ongeschreven wetten ingesteld in de familie om te kunnen overleven. Soms verdwijnen die dingen maar heel vaak blijven ze bestaan en dan, generaties later worden dingen op een specifieke manier gedaan of beleefd, zonder dat men nog weet waarom.

Als bepaalde gewoontes echter blijven bestaan zonder dat ze echt nodig zijn, kunnen die gewoontes zorgen voor wrijving en blokkades. Een gewoonte is bijvoorbeeld dat een vrouw getrouwd moet zijn om kinderen te krijgt; dit was in het verleden van levensbelang want de vrouw kon niet in haar eigen onderhoud voorzien. Nu wil jij graag een kind zonder dat je getrouwd bent, maar door de ongesproken druk uit de familie lukt het jou niet om zwanger te raken.

Door nu te kijken naar waar het vandaan komt, kan je het oplossen. Bij het bovengenoemd voorbeeld zou ik bijvoorbeeld met jou kunnen gaan werken aan de innerlijke rust dat er genoeg geld is om het kind te kunnen verzorgen.

Zo zijn er talloze voorbeelden van gewoontes of ingeslepen gedragspatronen die vroeger heel nuttig waren maar nu hun functie hebben verloren. De gewoontes en gedragspatronen worden dan hindernissen in plaats van hulpmiddelen en gaan dus voor problemen zorgen. 

Het besproken patroon kan ook buiten het gezin ontstaan, men spreekt dan over druk van uit het systeem. Denk aan een bedrijf dat al jaren op de zelfde manier met conflicten omgaat maar die hebben hun functionaliteit verloren. 

(TERUG)

Hoe kan tarot mij dan helpen?
Zoals al eerder gezegd maakt tarot dingen duidelijk door het patroon en de kaarten. Ik ga met jou kijken wat er in de voorouderlijn is gebeurd en waarom jij dat als een probleem ervaart. Soms hoef je niet helemaal terug naar de voorouders maar kun je door wat ouders doen en zeggen al een heleboel oplossen. Maar soms is het nodig te kijken wat er vele jaren geleden is gebeurd over waar de oorzaak van de blokkade precies zit. Gewoon naar ze toe gaan en het vragen kan niet meer want de meeste mensen zijn al lang dood. Ik heb een aantal legpatronen ontwikkeld die naar de voorouders kunnen kijken. Met deze leggingen kan ik je dus inzicht geven in het ontstaan van het dogma. Daarna kunnen we samen op zoek naar de oplossing die bij jouw past.

(TERUG)

Heb jij toestemming om met voorouders te werken?
Ja, ik heb tijdens mijn reis naar Indonesië een aantal zegeningen mogen ontvangen. De eerst was op de Bromo waar mij verteld is dat ik met voorouders mocht gaan werken. De tweede is een Hindoe ritueel in een tempel waar ik ben gezegend.  Het ritueel dat ik daar gedaan heb, stamt uit het sjamanisme en is al eeuwen gelden gebruikt om jonge sjamanen te helpen om hun ware pad te ontdekken. Vanaf het  moment dat ik terug kwam uit Indonesië is er veel veranderd in mijn leven. Wat uiteindelijk in oktober 2008 leiden tot een ingewijd als druïde in persoonlijke sfeer in de Engelentuin te Chaam .Vanaf dat moment ben ik bezig met het ontwikkelen van manieren om mensen te helpen om met hun voorouders in het reinen te komen. 

(TERUG)

Kun je me ook helpen als het probleem uit de familie komt?
Ja, ik kan je ook helpen met dingen die uit een meer recent verleden komt. Bijvoorbeeld problemen met je moeder/vader of broers/zussen. We kunnen op verschillende manier kijken naar de invloed die mensen (dus ook buiten de familie) op je hebben. Ik doe zins kort ook familie opstellingen met behulp van de tarot kaarten. Deze methode is zeer geschikt om complexe problemen met systemen en families op te lossen. 

Familie opstelling zijn ontwikkeld door Bert Hellinger. Hij ontwikkelde een techniek om  problemen binnen een familie of systeem zichtbaar te maken en op te lossen Hij noemde dit de familie opstellingen. Tijdens een familie opstelling worden verschillende mensen (representanten) in een patroon gezet. Elke representant staat voor een persoon, emotie, probleem of gevoel. De representant gaat zich gedragen als dat waar hij voor staat. Hierdoor kunnen inzichten worden gekregen over de gevoelens van hem of dat wat de representant vertegenwoordigt. Door nu het patroon te veranderen gaan dingen veranderen. De verandering kan de situatie erger maken, of juist verbeteren. Door aan de representant en de cliënt te vragen welke gevoelens er bij hem op komen kan er gezocht worden naar een beter evenwicht. De familie opstellingen worden wereldwijd uitgevoerd. In de laatste jaren is het ook duidelijk geworden dat de representant ook kan worden vertegenwoordigt door poppetjes de opsteller gebruikt haar paranormale krachten om de gevoelens duidelijk te maken. Ik heb deze poppetjes vervangen door kaarten de kaarten vertegenwoordigen dus een persoon, emotie, probleem of gevoel, door nu net als in de gewone opstellingen veranderingen in het patroon te maken kunnen we samen op zoek naar een beter evenwicht.